Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilHejmo arrow Pri UZE arrow Poziv na sastanak
Header Pic
Header Pic
Ĉefa menuo
Hejmo
Artikoloj
Manifesto
Babilejo
Fotoalbumo
Dosierujo
Libroservo
Retligiloj
Gastlibro
Kolofono
Serĉilo
Tema menuo
Pri Kroatio
Je hodiaŭa tago
Pri Zagrebo
Pri UZE
Aliĝilo al UZE
Statuto de UZE
Portalo de UZE
Gazeto de UZE
Malnovaj numeroj
El gazeto ZELano
Dokumenta Centro
Esperanto en Kroatio
Esperanto en la mondo
Diversaĵoj
Ensalutejo

Ĉu pasvorto perdita ?
Petojn registriĝi sendu al ni pere de Kontakto en la Ĉefa menuo!
Klaku ĉi tie por malregistriĝi
Kiu estas konektita?
Estas 1 vizitanto konektita(j)
Kiu estas en babilejo?

Momente neniu estas en babilejo

Uzanta menuo
Miaj uzantodatumoj
Enskribo de teksto
Enskribo de retligilo
Privataj mesaĝoj
Plej novaj artikoloj
Plej legataj artikoloj
Lastaj komentarioj

Poziv na sastanak PDF Printi Retpoŝti
Verkita de Radenko Milošević   
05/10/2012

Poštovani esperantisti i hrvatska esperantska društva,

pozivamo Vas na


pripremni sastanak Udruge zagrebačkih esperantista pred Godišnju skupštinu, a koji će se održati u utorak 9. listopada 2012. godine u 14.00 sati u Maloj dvorni Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Draškovićeva ulica 45/II kat.


Dnevni red:


1. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog saveza za esperanto

2. Primjedbe na rad Hrvatskog saveza za esperanto
3. Priprema za godišnju skupštinu Udruge zagrebačkih esperantista.

Radujemo se vašem sudjelovanju!

 

Komentarioj  

 
0 #2 Josip Pleadin 22-10-2012 09:16
ZAPISNIK SA SJEDNICE UDRUGE ZAGREBAČKIH ESPERANTISTA (UZE)
ODRŽANE 9.LISTOPADA 2012 GOD U 14,00 SATI U PROSTORIJAMA
HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE, ZAGREB
Sjednica je bila otvorena i za one koji nisu članovi UZE-a

Nazočni su bili: Franjo Forjan, Josip Pleadin, Jozo Marević, Stjepan Žarina, Nikola Turk, Mato Špekuljak, Radenko Milošević, Teodor Mikić, Srećko Radulović, Marija Jerković, Tomislav Radić i Zlatko Hinšt.

Dnevni red: 1) Otvaranje sjednice
2) Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog saveza za Esperanto
4) Osvrt na rad Hrvatskog saveza za Esperanto
5) Pripreme za Skupštinu UZE-a, rad u 2011 i 2012.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Sjednicu je otvorio predsjednik Radenko Milošević pozdravljajući sve nazočne.

Ad 2) Za zapisničara je izabrana Marija Jerković, ovjerovitelja zapisnika Radenko Milošević.

Ad 3) Prijedloge za izmjenu Statuta dali su u ime Esperantskog društva Sisak; Srećko Radulović, u ime Udruge zagrebačkih esperantista ; Radenko Milošević, u svoje ime Zlatko Hinšt, ( svi prijedlozi su prilozi ovom zapisniku).Primjedbe su još dali Franjo Forjan na rad Upravnog vijeća, Stjepan Žarina na postojanje individualnih članova KEL-a, s prijedlogom da bi oni trebali postojati samo tamo gdje nema esperantskih društava i da trebaju biti uvedeni u Knjigu članova. Marija Jerković je upozorila na članak 28 Statuta, posljednja alineja, koja bi trebala glasiti: Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova Vijeća. To bi bilo demokratičnije.
Zaključak: svi prijedlozi su dobri, treba ih poslati Komisiji za izmjene Statuta HSE-a, a i druga društva se pozivaju da daju svoje prijedloge Komisiji.

Ad 4) Načelne primjedbe dalo je Predsjedništvo UZE-a na svojoj sjednici održanoj u srijedu 3. listopada, a pročitao ih je Radenko Milošević: „Rad Hrvatskog saveza za esperanto( u daljnjem tekstu: Savez) već je neko vrijeme opterećen nizom javnih i prikrivenih problema, koji su posljedica neodgovarajućeg a i nekoordiniranog a rada svih tijela Saveza, odnosa između Saveza i pojedinih društava, odnosa između pojedinih tijela Saveza, problema s financiranjem rada i otplatom zajma, bez znatnog pomlađivanja u radu, te bez usklađenog plana i programa rada Saveza s esperantskim društvima ili udrugama.
U posljednje je vrijeme došlo do nepotrebnih, pa i grubih odnosa između pojedinih esperantista što prelazi granice dobrog ukusa.
Razvidno je da postoji nakana održavanja nove izborne Skupštine i prije promjene Statuta. To je potpuno neprihvatljivo jer broj individualnih članova raste što će rezultirati promjenom strukture Skupštine.
Nepravilnosti u radu Saveza istakao je i Nadzorni odbor što je naprosto zanemareno. Stjepan Žarina predložio je predsjednici Saveza nastavak rada Nadzornog odbora i dobio odbijenicu.
Franjo Forjan ukazao je da je zadnja Skupština završila s pola neobrađenih točaka dnevnog reda s prijedlogom da se nastavi za mjesec i pol dana što nije ispoštovano. Predlaže da se održi nova sjednica Skupštine s onim točkama koje nisu odrađene.
Zaključak: iz svega je razvidno da problemi postoje i da ih treba rješavati. Zbog toga treba što hitnije sazvati novu Skupštinu Saveza kako bi se postojeći problemi riješili i krenulo se u razvoj esperantskog pokreta u Hrvatskoj koji je sada u fazi stagnacije.

Ad 5) Skupština UZE-a održat će se do kraja 2012.g s izvješćem o radu u 2011.i 2012 g.

Sjednica je završila s radom u 16,00 sati i 20,00 minuta.
Zapisničar: Marija Jerković
Citaĵo
 
 
0 #1 Radenko Milošević 05-10-2012 14:11
Poštovani esperantisti Zagreba i okolice!

Prisjetimo se da je Zagreb od 1908. godine bio središte esperanta u Hrvatskoj, grad u kome je uvijek bilo najviše simpatizera i korisnika tog najboljeg pomoćnog jezika na svijetu. Bio je to i grad jakih esperantskih društava. Temelji tomu nalaze se vjerojatno i u poznatom događaju kada se još prije utemeljenja samog esperantskoga pokreta u Zagrebu 1891. godine u Akademiji znanosti i umjetnosti raspravljano je o problemu izbora međunarodnog neutralnoga jezika. Samom utemeljenju esperantske uduge u Zagrebu koncem 1908. godine prethodio je i niz članaka u listu "Obzor" podlistak (felietono) "Esperanto", u kojima pokretač esperanta u Hrvatskoj Mavro Špicer objašnjava bit i ideju esperanta te ljepotu i lakoću učenja esperanta. Na podlistak je odgovorio dr. Zamenhof brzojavom:: "Čitao sam novine s veseljem i zahvalnošću. Nadam se, da će zahvaljujući Vašem energičnomu radu, naša stvar skoro imati u Hrvatskoj mnogo prijatelja."

Danas, nažalost, više nije tako. Krajem 2011. ugasilo se najveće esperantsko društvo u Hrvatskoj pa je tako i esperantski pokret u gradu pao na najniže grane u cjelokupnoj svojoj dosadašnjoj povijesti. Danas u Zagrebu djeluju slijedeća esperantska društva, udruge i savezi:

Hrvatska esperantska mladež
Hrvatski esperantski savez (koji vodi Marija Belošević)
Hrvatski savez za esperanto (krovna udruga hrvatskih esperantista)
Hrvatsko željezničarsko esperantsko društvo
Studentski esperantski klub
Udruga predavača esperanta
Udruga slijepih esperantista Hrvatske
Udruga zagrebačkih esperantista

Sve ove udruge zajedno, ali i svaka od njih pojedinačno, proživljavaju krizu identiteta, krizu rada i ideja, kao i krizu članstva. Članstvo raspuštenog Esperantskog društva "Bude Borjan" raspršilo se na razne strane, ostalo je neorganizirano u nekom društvo, pretpostavljamo da je djelomično prešlo na individualno članstvo u krovnoj hrvatskoj esperantskoj organizaciji - Hrvatskom savezu za esperanto. Ta je organizacija zamišljena kao krovna za pojedina esperantska društva i udruge, kako bi usklađivala njihov rad. Tek nedavno, kad se već naziralo slabljenje rada u društvima izvan Zagreba, Statutom je nadopunjena mogućnost individualnog članstva u Savezu. Međutim, Savez time teško može nadomjestiti rad pojednih esperantskih društava!

Na način Hrvatskog saveza za esperanto registriran je i 1985. godine "Savez za esperanto Zagreb", koji je nakon određene neaktivnosti za vremena Domovinskoga rata promijenio naziv te je registriran kao Udruga zagrebačkih esperantista (dalje: UZE). UZE je do sada imao u svojoj skupštini predstavnike svih esperantskih društava i udruga, a također individualne članove s područja Zagreba, osim službenog predstavnika Hrvatskog željezničarskog esperantskoga društva. UZE je još uvijek u potrazi za vlastitim prostorom u gradu, što je važno i zato jer su prostorije u ulici Kneza Mislava – neizvjesne.

Postojanje više društava s malim brojem članova i prelazak s društvenih članova u individualne oslabili su esperantski pokret u Zagrebu do te mjere da se sada teško može organizirati ikakav ozbiljniji esperantski skup odnosno sudjelovanje esperantista u društvenom životu u Hrvatskoj općenito. Mnogi članovi između sebe "šuškaju" da u hrvatskom esperantskom pokretu više nema zajedništva, nego da se stvaraju razne strane i pojedinci s uzajamno proturječnim stavovima, pogledima i zahtjevima. Nije li to protivno ideji esperantizma? Vjerujemo da vam je esperanto na srcu, pa ako želite napredak esperantskom pokretu u Zagrebu i šire zbijmo svoje redove i stvorimo jedno veliko i jako esperantsko udruženje (udrugu) u Zagrebu, koje bi bilo dostojan nadomjestak legendarnome esperantskom društvu "Bude Borjan". Tako bismo zajedničkim snagama ponovno vratili Zagrebu nekadašnju esperantsku slavu i dali svoj doprinos razvitku esperanta u Hrvatskoj, koji se u posljednje vrijeme, priznajmo, bolje razvija izvan glavnoga grada.

UZE je bio zamišljen kao organizacija koja će pod svojim okriljem okupiti većinu esperantista Zagreba i okolice, premda, mora se primijetiti, od samog početka bilo je različitih otpora takvoj ideji obnove djelovanja i rada ZEL-a. Pozivamo stoga sve vas koji su svijesni ozbiljnosti situacije da se pridruže onima koji žele jednu jaku esperantsko društvo u Hrvatskoj i Udrugu u Zagrebu, koji žele vratiti pomućeni sjaj našem zajedničkom ogromnom doprinosu esperantskom pokretu. Ma kako to patetično zvučalo, danas svi mi odlučujemo hoćemo li esperantu dati zasluženu šansu u Zagrebu, pa tako i u Hrvatskoj, ili ćemo pokopati napore pojedinaca koji se svim silama trude da do toga ne dođe. Okupimo li se svi oko UZE-a, imamo šanse napredovati.

Nažalost, postoje i nastojanja, unatoč zaključcima prilikom prestanka rada Esperantskog društva "Bude Borjan" i unatoč preporuci Upravnoga vijeća Hrvatskoga saveza za esperanto da se podupre rad Udruge zagrebačkih esperantista, da većina članova budu tzv. nezavisni članovi.

Da li se Udruga zagrebačkih esperantista može podičiti nekim uspjesima? Uz časopis "Zagrebački esperantist", koji prima iz cijeloga svijeta velike pohvale, naši su članovi sudjelovali u nizu tečaja i predavanja, ne samo za esperantiste, a bili su vrlo aktivni i u organiziranju nekih hrvatskih esperantskih kongresa kao i stoljetnice esperanta u Hrvatskoj! Nažalost, uz najbolju namjeru nismo uspjeli nastaviti u ovoj 2012. godini "Merkredaj prelegoj de Bude Borjan"! Navedimo također da UZE danas ima preko trideset članova. UZE ima vjerojatno najkvalitetniji hrvatski esperantski časopis u cjelokupnoj dosadašnjoj povijesti esperanta u Hrvatskoj.

Iznesite svoje ideje, a svi vi koji imate afiniteta za vođenje organizacije i časopisa učlanite se u UZE i javite nam se, kandidirajte sebe ili druge na predstojećim izborima. Pripremni sastanak za godišnju skupštinu Udruge održat će se u Maloj dvorani Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Draškovićeva 45 u utorak 9. rujna u 14.00 sati. Pristupanjem UZE-u postajete istodobno i članovima Hrvatskog saveza za esperanto pa ne morate biti više i individualni članovi Saveza, premda postoje naprijed navedena nastojanja

MI MOŽEMO I HOĆEMO BOLJE!
SAMO JE U ZAJEDNIŠTVU SNAGA!


Predsjednik Udruge zagrebačkih esperantista

Radenko Milošević
Citaĵo
 

Aldonu komentarion


Sekurkodo
Refreŝigu

< Antaŭa   Posta >
Header Pic
left unten
Design by erfurt-live.de
right unten