Header Pic Header Pic
Header Pic
 
Header Pic
Header Pic  PfeilHejmo arrow Artikoloj arrow El la salutletero okaze de la centjara jubileo en Bolonjo
Header Pic
Header Pic
Ĉefa menuo
Hejmo
Artikoloj
Manifesto
Babilejo
Fotoalbumo
Dosierujo
Libroservo
Retligiloj
Gastlibro
Kolofono
Serĉilo
Tema menuo
Pri Kroatio
Je hodiaŭa tago
Pri Zagrebo
Pri UZE
Aliĝilo al UZE
Statuto de UZE
Portalo de UZE
Gazeto de UZE
Malnovaj numeroj
El gazeto ZELano
Dokumenta Centro
Esperanto en Kroatio
Esperanto en la mondo
Diversaĵoj
Ensalutejo

Ĉu pasvorto perdita ?
Petojn registriĝi sendu al ni pere de Kontakto en la Ĉefa menuo!
Klaku ĉi tie por malregistriĝi
Kiu estas konektita?
Kiu estas en babilejo?

Momente neniu estas en babilejo

Uzanta menuo
Miaj uzantodatumoj
Enskribo de teksto
Enskribo de retligilo
Privataj mesaĝoj
Plej novaj artikoloj
Plej legataj artikoloj
Lastaj komentarioj

El la salutletero okaze de la centjara jubileo en Bolonjo PDF Printi Retpoŝti
Verkita de Mario Amadei   
23/10/2012

achille_tellini_1912.jpgMi salutas karajn geamikojn el la ĝemelaurbo Zagrebo kaj el la Unuiĝo de zagrebaj esperantistoj, iama ZEL. Mi kredas, ke ni ĉiuj rememoras pri via vizito al nia urbo en la jaro 1989. Siatempe vi substrekis longdaŭran ligitecon inter kroataj studentoj kaj profesoroj el la Bolonja Universitato.Oni menciis samtempe ankaŭ la Hungaro-Ilirian Instituton, kiu jam en la fora pasinteco agadis en la domo kiu ankoraŭ elstaras en tiu urbo. Tiam dum la solena parto de tiu renkontiĝo, zagrebaj gastoj donacis al la suburbestro Riccomini valoran artpentraĵon de la kroatia pentristo Hrvoje Šercar, prezentantan belan pelvon el kiu kune elkreskas la plej reprezentindaj konstruaĵoj el ambaŭ urboj: Zagreba katedralo kaj du turoj de Bolonjo. La viziton organizis Unuiĝoj de esperantistoj el Bolonjo kaj Zagreb, je kunlaboro kun iliaj komunumaj administracioj. Vastaj interŝanĝoj pri opinioj kaj proponoj rilate la lingvon, kiu krom sia neŭtraleco posedas ĉiujn karakterizaĵojn, fariĝis ekzemplo de neŭtraleco, kaj sinonimo de frateco, kio finrezultis per la komuna subskribo de la Protokolo kiu estis sendita al la urbaj registaroj, al la ŝtataj registaroj kaj al Eŭropa parlamento en Strasburgo.

Ligiloj al la retejoj de la bolonja grupo:

http://gesperbo.wordpress.com/
http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/gesperbo/

 

Komentarioj  

 
0 #1 Radenko Milošević 26-10-2012 12:40
Jen la originala teksto en la bolonja gazeto-dulingve:

DELEGAZIONE DI ZAGABRIA
Un gemellaggio pieno di 'speranza'
"Esperanto significa «colui che spera», perche Zamenhof, I'in-ventore di questa lingua, sperava appunto che divenisse di uso internazionale. Questa speranza forse non si e del tutto realizza-ta, ma in un momenta come questo in cui cadono i muri val la pena ricordare come anche con il linguaggio si possono abbatte-re barriere. Ed e appunto questo il significato della visita di una delegazione di esperantisti di Zagabria, citta gemellata da 25 anni con Bologna, che ieri e stata ricevuta dal [vicesindaco Eugenio Riccomini a Palazzo Accursio.
La breve cerimonia e stata caratterizzata dall'uso dell'esperanto da parte dei convenuti. Riccomini ha ricordato come Bologna sia una delle poche citta che ha dedicato una via a Zamenhof e non a caso, poiche da quasi mille anni si radunano a Bologna studenti di ogni parte del mondo e i cittadini sono abituati ad avere contatti con comunita straniere: «Tutto ci — ha precisato il vicesindaco— fa si che la vita stessa della citta si arricchisca della varieta delle tradizioni e de!le culture esterne». A sua volta il presidente della delegazione jugoslava (o meglio croata, come ha tenuto a precisare) Radenko Milosevich ha sottolineato i profondi legami tra studenti e professori slavi e I'Universita di Bologna, ricordan-do la presenza nel passato di un collegio ungaro-illirico, ancora esistente come edificio, nella nostra citta. A celebrazione dell'in-contro e stato regalato a Riccomini un quadro raffigurante una coppa che contiene i monumenti piii rappresentativi delle due citta: il Duomo di Zagabria e le Due Torri. La visita e stata orga-nizzata dalle associazioni esperantiste di Bologna e Zagabria in collaborazione con le rispettive amministrazioni comunali. La delegazione rimarra ospite del Comune fino a domani e cerchera di scambiare idee e proposte attraverso un linguaggio che, neutrale ed equo, e sinonimo di fraternita.
[Luca Regazzi]

DELEGACIO EL ZAGREBO
Fratiĝeco plena da ,,espero"
..Esperanto" signifas ,,Tiu kiu esperas", dank' al ĝia kreinto Zamenhof, kiu ekde komenco esperis ke tiu lingvo atingos plenan internacian uzatecon. Tiu espero verŝajne ankoraŭ ne efektiviĝis entute, sed ĉi-momente, kiam en la mondo faladas muroj, tute certe ne estas du-binde pripensi la sciigon, ke ankaŭ lingvoj same kapablos iutage detrui ĉiuspecajn obstaklojn.
Ĝuste tiu plezuriga motivo ebligis interkonsenti viziton de Esperanta delegacio, alveninta el Zagreb - urbo kiu jam 25 jarojn ĝemelas kun Bolonjo, kaj kiu estis hieraŭ akceptita ĉe vicprezidanto de la urbo Eugeno Roccomini.
Mallonga festo en Palaco Accursio malfermis eblecon kaj plensukcese karak-terizis la praktikan uzadon de Esperanto kadre de ĉiuj partoprenintoj. Riccomini rememorigis ke Bolonjo farigis unu el maloftaj urboj kiuj dediĉis unu el siaj stratoj al Zamenhof mem. Tion oni ne povas percepti kiel hazardan okazon, ĉar en Bolo¬njo jam preskaŭ milo da jaroj ariĝis studentoj el ĉiuj partoj de la mondo. Dankante tion, niaj urbanoj jam alkutimiĝis komunikiĝi kun ĉiuj fremduloj. Ĉio ĉi-menciita - akcentis la vicurbestro — kontribuis ke ankaŭ nia propra urba vivo riĉiĝis je di-versaj tradicioj kaj eksterlandaj kulturoj.
Siaparte — prezidanto de la Jugoslavia delegacio (aŭ pli bone dirite: kroata, kiel li tion precizigis) Radenko Miloŝeviĉ, substrekis longdauŭan ligitecon inter slavaj studentoj kaj profesoroj al la Bolonja Universitato. Li menciis samtempe ankaŭ la Hungaro—Ilirian Instituton, kiu jam en fora pasinteco agadis en la domo kiu ankoraŭ elstaras en tiu urbo.
Dum solena parto de tiu renkontiĝo, zagrebaj gastoj donacis al la suburbe-stro Riccomini valoran artpentraĵon, prezentantan belan pelvon el kiu kune elkres-kas la plej reprezentindaj konstruaĵoj el ambaŭ urboj: Zagreba katedralo kaj du turoj de Bolonjo.
La viziton organizis Unuiĝoj de esperantistoj el Bolonjo kaj Zagreb, je kunlaboro kun iliaj komunumaj administracioj. La delegacio restados gasto de la urba komunumo ĝis morgaŭ, kiam komenciĝos vastaj interŝanĝoj pri opinioj kaj proponoj rilate la lingvon, kiu krom sia neŭtraleco posedas ĉiujn karakterizaĵojn , fariĝis ekzemplo de neŭtraleco, kaj sinonimo de frateco. (tradukis V.Lukež - Luca Regazzi)

ESPERANTISTOJ EN VIZITO
in visita
Nel quadro degli scambi cultura-li fra le citta gemellate con Bolo¬gna, un folto gruppo (oltre 100 persone) di esperantisti di Zaga¬bria sara in visita alia nostra cit¬ta, ospite del Gruppo esperanti-sta bolognese .-Achille Tellini-. e del Gruppo esperanto del Do-polavoro ferroviario. Oggi, in mattinata, visita alia citta con guida esperantista: alle 12.00, ri-cevimento in Comune da parte del vicesindaco prof. Eugenio Riccomini; alle 21, nella sede del Quartiere San Vitale, in vicolo Bolognetti 2, presentazione di opere d'arte, musiche e canti popolari jugoslavi.
Kadre de kultura intersango inter la urboj fratece ligitaj kun Bolonjo, unu granda grupo (pli ol 100 personoj) de zagrebaj espe¬rantistoj, restados en la vizito en nia urbo kiel gastoj de la Grupo de bolonjaj esperantistoj ,,Achille Tellini" kaj ,,Grupo de esperantistoj. Dopolavoro feroviario". Hodiaŭ antaŭtagmeze gastigantoj okazigos komunan trarigardon de la urbo kun esperantista cicerono; je la 12-a horo okazos akcepto en la ejoj de la komunumo ĉe suburbestro Prof. Eugenio Riccomini, kaj je la 21-a horo en la sidejo de ,,Quartiere San Vitale", en strateto Bolognetti 2, estos prezentotaj artaj pentraĵoj, muziko kaj kantoj el jugoslaviaj naciecoj.
Esperantigis: Velimir Lukež

Decembro 1989
Citaĵo
 

Aldonu komentarion


Sekurkodo
Refreŝigu

< Antaŭa   Posta >
Header Pic
left unten
Design by erfurt-live.de
right unten