Ni gratulas La tagon de la Venko! La tagon de hejmdankemo! V E N K O!
Verkita de Prezidantaro de la Unuiĝo   
08/08/2010
ImageRememoro okaze de la 15-a jubileo kiam la kroatiaj milit-policaj fortoj da preskaŭ ducent mil bravuloj en 84 horoj liberigis kvinonon de la okupita ŝtata teritorio, batalintaj en la sepcent kilometra fronto

 Dankegon al chiuj falitaj! Ili vivos poreterne en niaj memoroj kaj koroj!

Ni gratulas

La tagon de la Venko!

La tagon de hejmdankemo!

V E N K O!

 

Image

 

Rememoro okaze de la 15-a jubileo kiam la kroatiaj milit-policaj fortoj da preskaŭ ducent mil bravuloj en 84 horoj liberigis kvinonon de la okupita ŝtata teritorio,

batalintaj en la sepcent kilometra fronto

 

Dankegon al chiuj falitaj! Ili vivos poreterne en niaj memoroj kaj koroj!

 

 

Ho Dio, Savanto mia. Mi dankegas al la nomo via, ĉar vi estis protektinto mia kaj vi savis la korpon mian de la pereo, de kaptilo de trompema lango, de lipoj kiuj mensogojn forĝas. Vi estis protektinto kaj helpinto mia antaŭ tiuj kiuj false ĉirkauigis min. Per via kompato kaj nomo via vi savis min kontraŭ mordoj kiuj intancis manĝegi min, vi savis min el la manoj de tiuj kiuj pri mia kapo kalkuladis, vi savis min kontraŭ multaj tentoj kiujn mi suferis, vi savis min de sufokoj en la fajro kiu ĉirkauigis min el la centro kiun mi ne ekbruligis, vi savis min de malpura lango kaj mensogaj vortoj kaj de kalumnio de malĝusta lango...“ (Sir 51)

 

BELA NIA PATROLANDO

 

Bela nia ci patrujo

De herooj land’ karega,

Gloroplena Kroatujo

Estu ĉiam feliĉega!

 

Kara estas ci kaj glora,

Kara kiel ebenaĵo,

Kara kiel kampo flora,

Kara kiel sorĉmontaĵo.

 

Fluu Savo, Dravo fluu,

Nek Danubo ci laciĝu,

Kien monden fluas, bruas,

Ĉie ĉiu ajn sciiĝu:

 

Ni patrujon nian amas

Sunbrilante, ventmuĝante -,

Tombojn dum la mort’ plenigas,

Dum ni vivas korbatante!

 

 

Prezidantaro de la Unuiĝo