POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU UDRUGE ZAGREBAČKIH ESPERANTISTA
Verkita de Radenko Milošević   
17/09/2015

ImageUDRUGA ZAGREBAČKIH ESPERANTISTA
UNUIĜO DE ZAGREBAJ ESPERANTISTOJ

HR - 10000 ZAGREB

Ulica/Strato: Goljak 43

Na mreži/Rete.: zagreba-esperantisto.hr
e-pošta/e-adreso:
La retpoŝtadreso estas ŝirmita kontraŭ spamantoj, vi bezonas Ĝavaskripton por vidi ĝin

         U Zagrebu, dne 14. rujna 2015.

         Broj: 21/2015-el/PREDSJED

                                                                              

Tel.: Predsjednik: Radenko Milošević                               

        Dopredsjednik: Josip Pleadin                                     

        Tajnik: Srećko Radulović             

- članovima udruge
- članovima Skupštine
- esperantskim društvima

 

 

Prema Statutu, članak 23. i u svezi sa člankom 17. sazivam

 

REDOVNU  SKUPŠTINU UDRUGE ZAGREBAČKIH ESPERANTISTA

 

Skupština će se održati dana 28. rujna 2015. u 13 sati, u prostorijama HGK-Komore Zagreb, u Draškovićevoj ulici 45 u dvorani na I. katu.

 

Za skupštinu predlažemo slijedeći :

 

                                                             D N E V N I     R E D :

 

1.                  Otvaranje redovne skupštine UZE-a

2.                  Izbor radnih tijela :      a) Radno predsjedništvo, 3 člana

                                               b) Zapisničar, 1 član

                                               c) Ovjerovitelji zapisnika, 2 člana

                                               d) Komisija za zaključke, 2 člana

3.                  Usvajanje teksta zapisnika sa prošle sjednice skupštine ( od 5. Rujna 2014.)

4.                  Izvješće o radu u prošlom razdoblju s financijskim izvješćem

Izvješće o nakladništvu Udruge i o časopisu „Zagrebački esperantist“

5.                  Prijedlog plana rada do kraja 2015. i za 2016. godinu s financijskim planom

6.                  Statut Udruge sukladno novom Zakonu o udrugama u RH

7.                  Rasprava o točkama 4. 5. i 6.

8.                  Usvajanje Izvješća o radu i Plana rada

9.                  Ostala pitanja

10.              Zatvaranje sjednice redovne skupštine UZE-a

 

 

     Molimo da prisustvujete sjednici i svojim sudjelovanjem u radu pomognete donošenju što  kvalitetnijih odluka. Ostali materiji bit će dostavljeni elektroničkom poštom ili će biti podijeljeni na samoj skupštini.

 

     U slučaju spriječenosti molimo Vas, da svoj izostanak javite predsjedniku na navedene brojeve članova predsjedništva, te na gornju adresu e-pošte.

 

        Uz srdačne pozdrave !

Predsjednik:
Mr. Sc. Radenko Milošević