MONATA KUNVENO KUN INTERESA PROGRAMO
Verkita de Radenko Milošević   
15/02/2016

En la nova kunvenejo de UZE en Zagrebo, Radnički dol 1, la 13-an de februaro 2016 okazis monata kunveno kun riĉa programo. Je la 10h00 okazis mallonga kunsido de la reprezentantoj de kvar societoj (Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj, Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto, Dokumenta Esperanto-Centro kaj Bjelovara Esperantista Societo), dediĉita al intersocieta kunlaboro. Unu horon poste komenciĝis la programo, kiun ĉeestis trideko da personoj. Komence la prezidanto de UZE, Radenko Milošević, salutis la gastojn, espriminte sian esperon, ke ĉi tiaj kunvenoj fariĝos nia kutima labormaniero, kiu riĉigos la Esperanto-agadon en Zagrebo.

Image

Speciale por ĉi tiu kunveno, Zagrebon vizitis delegacio de Bjelovara Esperantista Societo, prezentinte komputilan projekcion titolitan “Bjelovaranoj invitas vin festivali”. La bjelovaraj gastoj per ĝi anoncis la aranĝon INTER-FEST (Internacia Festivalo), kiu okazos en ilia urbo inter la 6-a kaj 12-a de aŭgusto 2017, kiel la unua granda internacia Esperanto-aranĝo dum pli ol unu jarcenton longa historio de Esperanto en Bjelovar.
Pri la nova (duobla) numero de "Zagreba Esperantisto" (32-33), kiun la ĉeestantoj povis senpage ricevi, parolis la ĉefredaktoro Radenko Milošević. Li anoncis, ke ekde sekvonta numero la revuo estos distribuata sen abonkotizoj, kaj ke UZE enkondukos ankaŭ la interretan, libere elŝuteblan varianton.
Al la ĉeestantoj oni prezentis du novajn librojn: la kroatlingvan “Tomo Maretić na raskrižju filologije i jezične politike” kaj ĝia Esperantan traduko “Tomo Maretić en interkruciĝo de filologio kaj lingva politiko”, pri kiuj inspire parolis la aŭtoro prof. d-ro sci Velimir Piškorec, anoncante ilian baldaŭan oficialan prezenton.
Pri la ĉi-jara aranĝo “Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu okazos escepte en oktobro anstataŭ en septembro, parolis prezidanto de Bjelovara Esperantista Societo Franjo Forjan, invitante ĉiujn al Bjelovar. Li anoncis, ke krom la kutimaj programoj, oktobre en Bjelovar okazos ankaŭ grava etnografia ekspozicio, kunlabore kun urbaj muzeoj de Bjelovar (Kroatio) kaj Senta (Serbio), sed iniciatita de bjelovaraj esperantistoj. Malkutime ol dum pasintaj jaroj, la tuta programo de la aranĝo okazos en la Urba muzeo de Bjelovar.
La planatan vojaĝon de kroataj esperantistoj al Universala Kongreso de Esperanto en Nitra (Slovakio), dum julio 2016, prezentis Josip Pleadin, kiu konigis al la ĉeestantoj ankaŭ novajn grupajn tradukprojektojn de verkoj de Tibor Sekelj. Por la tradukprojekto “Vojaĝo ekster la tempo” aliĝis kelkaj novaj tradukantoj, kiuj tuj ricevis ĉapitrojn por tradukado.
Josip Pleadin prezentis ankaŭ la libron “Odo al Samarkando”, kiu efektive estas la 62-lingva traduko de la samtitola poemo de moskva poetino Irina Alekseeva. La tradukoj estis grandparte faritaj helpe de esperantistoj tra la mondo.
En la interparoloj, kiujn la ĉeestantoj daŭrigis en la sunplena teraso de la najbara kafejo, naskiĝis pluraj bonaj ideoj kaj proponoj. Ni efektivigu ilin!